Wilt u verschillende functies voor zorg in één gebouw huisvesten? Bent u op zoek naar een toekomstbestendige strategie voor uw vastgoed? Wilt u uw zorgvastgoed herontwikkelen met aandacht voor nieuwe zorgbehoeften en/of de directe omgeving? Bent u geïnteresseerd in nieuwe samenwerkings- en financieringsmogelijkheden?

Er zijn veranderingen in financiering, verantwoordelijkheden en vraag naar zorg. Denk daarbij aan de decentralisaties in het sociale domein, vergrijzing en de scheiding van wonen en zorg. Deze veranderingen stellen ook eisen aan de huisvesting. De uitdaging voor zorginstellingen is om hun huisvesting in hoeveelheid en kwaliteit aan te laten sluiten op de huidige vraag. Tegelijkertijd moet er grip zijn op de kapitaalslasten van het vastgoed.

 

AANPAK

Wij helpen zorginstellingen met huisvestingsvraagstukken. Dat varieert van vraagstukken over één gebouw of locatie tot strategisch huisvestingsbeleid voor de gehele gebouwenvoorraad. Onze kwaliteiten liggen in onze gestructureerde werkwijze, onze flexibele manier van werken en onze ruime ervaring met processen en maatschappelijk vastgoed.

Voor elk vraagstuk geldt dat wij samen met betrokkenen een visie formuleren en een grondige analyse maken van de bestaande en toekomstige situatie. De visie en analyse vertalen we samen met betrokkenen naar praktische en betaalbare oplossingen welke aansluiten bij uw bedrijfsvoering. Daarbij is een goede balans tussen commercieel en maatschappelijk rendement van belang.

VRAGEN?  NEEM CONTACT MET ONS OP

      Bel ons  010 – 477 45 93

    Stuur ons een mail via het contactformulier