Opdracht:

Haalbaarheidsonderzoek Brede school Het DOK Oegstgeest

Opdrachtgever:

Gemeente Oegstgeest

Doorlooptijd:

2018

Activiteiten:

  • Analyse ruimtebehoefte
  • Analyse bestemmingsplan
  • Analyseren mogelijkheden en risico’s
  • Opstellen planning per bouwvorm
  • Raming bouwkosten
Haalbaarheidsonderzoek Het DOK in Oegstgeest

Meer lezen over het Haalbaarheidsonderzoek Brede school Het DOK in Oegstgeest?

Dit Haalbaarheidsonderzoek geeft een advies over de gebouwelijke, ruimtelijke en bestuurlijke keuzes en het bouwproces bij uitbreiding van Het DOK. Het rapport bevat daarnaast ook een bouwkostenraming en een bouwplanning.

Download het PDF rapport!

Haalbaarheidsonderzoek brede school Het DOK. Brede School Het DOK ligt in de nieuwbouwwijk Oegstgeest aan de Rijn. De brede school biedt onderwijs, kinderdagopvang, buitenschools opvang en muziekonderwijs. Het gebouw van de brede school is in 2014 opgeleverd. Het leerlingenaantal van de school is gegroeid. Daarom heeft de school behoefte aan uitbreiding.

DOELSTELLING 

Onderzoek de haalbaarheid van uitbreiding van Het DOK op de locatie Buitenplaats Rijnweijde. Geef daarbij aan wat de mogelijkheden zijn. Kijk hierbij gebouwelijk, ruimtelijk, bestuurlijk, maar naar bouwvorm en bouwproces. Wat zijn daarbij de voordelen en risico’s?

Basisschool Het Dok
Basisschool Het Dok

AANPAK 

Dit haalbaarheidsonderzoek bundelt de informatie van gemeente en schoolbestuur, brengt deze overzichtelijk in beeld en beoordeeld ze. Het onderzoek bevat een beschrijving van de huisvesting van de school en haar ligging in de wijk Oegstgeest aan de Rijn. Het ruimtetekort van de school is en de verwachte leerlingengroei wordt geanalyseerd. Tenslotte wordt het perceel waarop de school kan uitbreiden beschreven.

Het onderzoek adviseert welke keuzes de gemeente het best kan maken. Er zijn verschillende keuzes te maken, met elk voordelen en risico’s: wat zijn keuzemogelijkheden voor het gebouw, de ruimtelijke procedures en de bestuurlijke inrichting. En wat zijn de mogelijkheden voor de inrichting van het bouwproces?

Het haalbaarheidsonderzoek is als volgt aangepakt: De uitbreiding is gebouwelijk, ruimtelijk, bestuurlijk en vanuit het bouwproces bekeken. Omdat deze elementen van invloed zijn op de kosten, kwaliteit en planning.

RESULTAAT

Het resultaat is een advies over de gebouwelijke, ruimtelijke en bestuurlijke keuzes en het bouwproces bij uitbreiding van Het DOK. Het rapport bevat daarnaast ook een bouwkostenraming en een bouwplanning.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.