Wat zijn de eisen aan een toekomstbestendig schoolgebouw voor het onderwijs? Is duurzaamheid een vraagstuk? Wilt u meer gaan samenwerken met kinderopvang en zorgpartners? Denkt u na over IKC’s? Hebt u veel oude gebouwen en te hoge exploitatielasten? Hoe gaat u om met krimp?

Huisvesting is van grote invloed op de prestaties en het welbevinden van leerlingen en docenten. Gemeente en schoolbesturen willen voorzien in goede onderwijshuisvesting. Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn goede plannen nodig met een efficiënte inzet van middelen.  Dat vraagt om inzicht en kennis.

AANPAK & DIALOOG

Wij helpen gemeenten, scholen en schoolbesturen met huisvestingsvraagstukken. Dat varieert van vraagstukken over één gebouw of locatie tot strategisch huisvestingsbeleid voor de gehele gebouwenvoorraad. Onze kwaliteiten liggen in onze gestructureerde werkwijze, onze flexibele manier van werken en onze ruime ervaring met processen en onderwijshuisvesting. Wij hebben daarnaast ook nog veel ervaring met kinderopvang, sport en zorg.

 

 

Voor elk vraagstuk geldt dat wij samen met betrokkenen een visie formuleren en een grondige analyse maken van de bestaande en toekomstige situatie. De visie en analyse vertalen we samen met betrokkenen naar praktische en betaalbare oplossingen. Daarbij hanteren we een procesmatige aanpak gericht op draagvlakcreatie.

ERVARING MET ONDERWIJS

Wij werken voor zowel scholen, schoolbesturen als gemeenten. Hierbij een aantal voorbeelden:

  1. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben wij een strategisch IHP voor het VO opgesteld. 
  2. Voor de nieuwbouw van de SO-school Rafael en zorgpartner Reinaerde hebben wij een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. In dit nieuwe gebouw willen Rafael en Reinaerde intensief gaan samenwerken. 
  3. Voor het ISW hebben wij een huisvestingsvisie opgesteld. Deze huisvestingsvisie gebruikt het ISW in de overleggen met de gemeente. 
  4. Voor de gemeente Alphen a/d Rijn hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de nieuwbouw van een school met een sportvoorziening en kinderopvang. 

VRAGEN?  NEEM CONTACT MET ONS OP

      Bel ons  010 – 477 45 93

    Stuur ons een mail via het contactformulier