Er is veel onzekerheid bij scholen over de kwaliteit van de ventilatie in hun gebouw. Dat is niet zo vreemd. De laatste jaren is er veel meer aandacht voor het binnenmilieu van scholen. Buiten de risico´s die dit met zich meeneemt in verband met Covid-19 heeft een gebrekkige ventilatie ook een slechte invloed op leerlingen en leerkrachten. Daardoor kunnen er meer concentratieproblemen zijn, maar u kunt ook denken aan gezondheidsklachten die o.a. irritatie van slijmvliezen en luchtwegklachten veroorzaken. Uiteindelijk kan het leiden tot een groter ziekteverzuim onder leerlingen en personeel.

Heeft u ook twijfels en zoekt u hulp daarbij? Wij kunnen u die hulp bieden. Heeft u inmiddels geconstateerd dat de ventilatie niet aan de eisen voldoet?

Wij kunnen u helpen met het maken van een plan van aanpak, technisch, organisatorisch en onderwijskundig. Allereerst kunnen we de technische staat van de ventilatie onderzoeken en het binnenmilieu in de schoolgebouwen. Naar aanleiding van deze controle stellen wij een technisch rapport op.

Daar blijft het echter niet bij, we kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen van een plan voor de voortgang van het onderwijs, hoe de communicatie naar ouders en leerlingen en partners aangepakt kan worden.

Meer lezen over ventilatie in schoolgebouwen:

Nieuwsbrief Ministerie van OCW: Ventilatie in schoolgebouwen

Les op afstand: Ventilatie in schoolgebouwen

Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie

Céline van der Weijden

Meer weten over dit thema?
Neem vrijblijvend contact met ons op.