Onze diensten

Integraal Huisvestingsplan

Een huisvestingsplan beschrijft de ambitie van een organisatie op het gebied van huisvesting met bijbehorende investeringen.

Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek analyseert of een project binnen de gestelde voorwaarden te realiseren is.

Lees verder

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen zorgt ervoor dat een te ontwerpen gebouw voldoet aan de eisen en wensen van de organisatie.

Lees verder

Integraal Accomodatieplan

Een Integraal Accommodatieplan formuleert een visie op accommodaties. Over bijv. spreiding en huurtarieven.

Lees verder

Ventilatie in schoolgebouwen Corona-proof

Wij kunnen u helpen met het maken van een plan van aanpak: technisch, organisatorisch en onderwijskundig. 

Wilt u meer weten?

Een greep uit onze opdrachtgevers

Onze meerwaarde uitgelegd in een simpele animatie

VastgoedDialoog is actief in vrijwel alle werkvelden van maatschappelijk vastgoed. Wij adviseren en ondersteunen gemeenten, schoolbesturen, kinderopvang, sportverenigingen en zorginstellingen bij (integrale) huisvestingsplannen, haalbaarheidsonderzoeken, programma’s van eisen en accommodatiebeleid.