Heeft u behoefte aan inzicht in uw gebouwenvoorraad voor kinderopvang? Bent u benieuwd hoe huisvesting in scholen of Integrale Kindcentra geregeld kan worden? Vraagt u zich af of u huisvesting moeten huren of moet kopen? Wilt u een eenduidig (strategisch) huisvestingsbeleid of een programma van eisen laten opstellen?

Het huisvestingsvraagstuk voor kinderopvangorganisaties is uitdagend. Geschikte huisvesting is schaars. Kinderopvangorganisaties bieden verschillende typen diensten (o.a. peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang) met een eigen unieke huisvestingsbehoefte. Bovendien worden diensten vaak onderling en/of met onderwijs geclusterd, wat leidt tot extra vraagstukken op het gebied van huisvesting.

AANPAK & DIALOOG

Wij helpen kinderopvangorganisaties met huisvestingsvraagstukken. Dat varieert van vraagstukken over één gebouw of locatie tot strategisch huisvestingsbeleid voor de gehele gebouwenvoorraad. Onze kwaliteiten liggen in onze gestructureerde werkwijze, onze flexibele manier van werken en onze ruime ervaring met processen en maatschappelijk vastgoed.

Voor elk vraagstuk geldt dat wij samen met betrokkenen een visie formuleren en een grondige analyse maken van de bestaande en toekomstige situatie. De visie en analyse vertalen we samen met betrokkenen naar praktische en betaalbare oplossingen welke aansluiten bij uw bedrijfsvoering. Daarbij is een goede balans tussen commercieel en maatschappelijk rendement van belang.

ERVARING MET KINDEROPVANG

Wij hebben recentelijk een strategische huisvestingsvisie gemaakt voor Vlietkinderen, een kinderopvangorganisatie welke actief is in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen. 

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP

      Bel ons  010 – 477 45 93

    Stuur ons een mail via het contactformulier