Opdracht:

Haalbaarheidsonderzoek Henri Dunant en Gymzaal

Opdrachtgever:

Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Doorlooptijd:

2018

Activiteiten:

  • Analyse kwaliteit en functionaliteit van het gebouw
  • Draagvlak inventariseren bij de betrokkenen
  • Raming van de kosten
Haalbaarheidsonderzoek J.OBS Henri Dunant

Meer lezen over het Haalbaarheidsonderzoek J. OBS Henri Dunant?

Dit haalbaarheidsonderzoek beschrijft de haalbaarheid van een aantal scenario’s. De scenario’s zijn op lange termijn met elkaar vergeleken en beoordeeld. 

Download het PDF rapport!

Haalbaarheidsonderzoek Openbare basisschool Henri Dunant en gymzaal. De Henri Dunant is een school in Wijk en Aalburg. De school valt onder SOOLvA, Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena. Het schoolgebouw en de gymzaal zijn oud, waardoor ze niet meer voldoen aan de eisen voor eigentijds onderwijs. De gemeente Aalburg heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de school te slopen, renoveren, vervangen of verplaatsen.

DOELSTELLING

SOOLvA heeft VastgoedDialoog benaderd voor een haalbaarheidsonderzoek. Het schoolbestuur vond dat er meerdere scenario’s bekeken moesten worden om tot een definitief plan te komen. Het eerste scenario gaat over nieuwbouw en uitbreiding met een Peuterspeelzaalruimte (ze maken nu gebruik van de gymzaal). In het tweede scenario worden de school en de gymzaal volledig gerenoveerd. Het derde scenario analyseert uitbreiding en herinrichting.

Henri Dunant
Henri Dunant

AANPAK

Voor dit haalbaarheidsonderzoek Henri Dunant en gymzaal is de haalbaarheid van bovenstaande scenario’s geanalyseerd. De scenario’s zijn op lange termijn met elkaar vergeleken en beoordeeld. Op basis van deze analyse is er een advies gegeven. Er is getoetst door middel van drie criteria: financieel, kwalitatief en visie.

RESULTAAT

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek Henri Dunant en gymzaal is er geconcludeerd dat het eerste scenario de beste optie is: nieuwbouw van de school en gymzaal en uitbreiding met de Peuterspeelzaalruimte. Dit scenario biedt de meeste mogelijkheden voor functionaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Het heeft de meest bouwkundige en onderwijskundige voordelen en is op de lange termijn goedkoper.  

Wijk en Aalburg is inmiddels gefuseerd met andere gemeenten tot de gemeente Altena. De gemeente heeft het haalbaarheidsonderzoek meegenomen in de fusiegesprekken. Nieuwbouw van de school staat op de planning voor 2024, maar daar komt in september nog een definitief besluit over. Samen met SOOLvA wordt er een plan opgesteld voor het nieuwe schoolgebouw.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.