Opdracht:

Onderzoeken mogelijkheden voor bestemming IKC Loosdrecht Talent Primair in samenwerking met Tjeerd Wessel.

Opdrachtgever:

De Medezeggenschapsraden van OBS Sterrenwachter en OBS de Linde.

Doorlooptijd:

2021

Activiteiten:

  • Gesprekken voeren met stakeholders
  • Inventariseren mogelijkheden locaties
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Ramen exploitatiekosten- en opbrengsten
  • Presentatie opgemaakt en aangeleverd

Dit haalbaarheidsonderzoek heeft geresulteerd in een PowerPoint presentatie die de mogelijkheden voor een IKC op de huidige locaties De Sterrenwachter en De Linde en tien andere locaties behandeld.

Download hier de PowerPoint presentatie!

In 2017 is in de raad van Wijdemeren besloten een Integraal Kindcentrum (IKC) Nieuw Loosdrecht voor basisscholen De Linde en De Sterrenwachter te bouwen op de locatie van de huidige Sterrenwachter. Het plan was om de scholen op deze locatie en deels in het gebouw van de Pinkenstal te huisvesten.

Er ontstond twijfel bij ouders en schoolteam of dit wel de beste oplossing is. Een breed IKC is op deze locatie niet mogelijk en ook waren er de nodige zorgen over de verkeersveiligheid. In opdracht van de medezeggenschapsraden van beide basisscholen is er door VastgoedDialoog en architect Tjeerd Wessel een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een IKC op de huidige locaties De Sterrenwachter en De Linde en tien andere locaties.

 

Locatie De Linde

DOELSTELLING

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het voorleggen van weloverwogen mogelijkheden, waarbij er een goede balans is tussen enerzijds een goede locatie voor de gebruikers en inwoners, en anderzijds de kosten. 

AANPAK

Dit haalbaarheidsonderzoek bestaat uit het verzamelen van informatie, bureauonderzoek, het voeren van gesprekken met de gemeente Wijdemeren en schoolbestuur Talent Primair en andere relevante stakeholders. Daarna is deze informatie geanalyseerd.

RESULTAAT

Het resultaat is een advies in de vorm van een digitale presentatie, waarin wordt gepresenteerd dat de locatie van De Linde het beste alternatief is, naast de locatie van De Sterrenwachter. Deze digitale presentatie in samenwerking met presentatiebureau Roops, is op 8 april in de raadsvergadering van de gemeente Wijdemeren gepresenteerd. 

In de raad is een motie aangenomen om de mogelijkheden van bouw op beide locaties in een vergelijkend onderzoek verder in beeld te brengen. Tevens wordt een onderzoek gestart om de mogelijkheden te onderzoeken van woningbouw op beide locaties en daarin tevens aandacht te schenken aan de opbrengsten. Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd door Tjeerd Wessel en Vastgoeddialoog. 

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.