Opdracht:

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw of renovatie basisschool Het Talent

Opdrachtgever:

Gemeente Hoeksche Waard (voormalig Strijen en Binnenmaas)

Doorlooptijd:

2018

Activiteiten:

  • Analyse kwaliteit en functionaliteit van het gebouw
  • Draagvlak inventariseren bij de betrokkenen
  • Raming van de kosten
Gemeenten Strijen en Binnenmaas omslag

Meer lezen over het Haalbaarheidsonderzoek  nieuwbouw of renovatie basisschool Het Talent?

Dit haalbaarheidsonderzoek bevat een advies waarbij er een goede balans is tussen enerzijds een goede voorziening voor de gebruikers en de inwoners, en anderzijds de kosten.

Download het PDF rapport!

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw of renovatie basisschool Het Talent. Het Talent is ontstaan uit de fusie van basisschool Juliana in Schenkeldijk met basisschool De Boemerang in Mookhoek. De gemeente Hoeksche Waard (voorheen Strijen en Binnenmaas) wil een besluit nemen over de toekomst van het gebouw van Het Talent. Zij willen namelijk het gebouw in stand houden.

DOELSTELLING 

Dit haalbaarheidsonderzoek adviseert welke keuzes de gemeente het best kan maken. De gemeente wil een advies waarbij er een goede balans is tussen enerzijds een goede voorziening voor de gebruikers en de inwoners, en anderzijds de kosten.

Schenkelsdijk school (2018)
Mookhoek school (2018)

AANPAK

De aanpak van dit haalbaarheidsonderzoek is het in beeld brengen van drie scenario’s. Het eerste scenario is renovatie samen met een verenigingsgebouw. Het tweede scenario is nieuwbouw MFA (Multifunctionele Accommodatie) met kinderopvang (KOV) en een verenigingsgebouw op de huidige locatie Mookhoek. Het laatste scenario is nieuwbouw MFA voor de school, kinderopvang en verenigingsgebouwen Mookhoek en Schenkeldijk op de grens van deze kernen.

Deze scenario’s worden vergeleken op basis van de volgende criteria: kwaliteit en functionaliteit van het gebouw, draagvlak bij de betrokkenen en de kosten van het scenario.

RESULTAAT

Het advies is om te kiezen voor nieuwbouw MFA voor Het Talent, KOV en het verenigingsgebouw op de huidige locatie. Dit scenario blijkt namelijk de beste keuze als het gaat om kwaliteit, functionaliteit, maatschappelijke meerwaarde en draagvlak bij het schoolbestuur.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.