Opdracht:

Haalbaarheidsonderzoek Maartenshal

Opdrachtgever:

Spinoza Scholengroep

Doorlooptijd:

2015

Activiteiten:

  • Opstellen Programma van Eisen
  • Uitvoeren van een Massastudie
  • Inventariseren van stedenbouwkundige randvoorwaarden
  • Berekenen investeringskosten

In het centrum van Voorburg zijn drie scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) gevestigd: het Sint-Maartenscollege, Veurs Voorburg en het Gymnasium Novum. De drie scholen vallen onder het bestuur van Scholengroep Spinoza. De organisatie van het gymnastiekonderwijs voor deze drie VO-scholen is niet optimaal.

De wens is om een grotere gymnastiekvoorziening terug te bouwen. Hiermee zou het gymnastiekonderwijs voor de VO-scholen van Scholengroep Spinoza in Voorburg efficiënter kunnen worden georganiseerd: het Sint-Maartenscollege krijgt een kwalitatief betere gymnastiek-voorziening, Veurs Voorburg krijgt op de korte afstand beschikking over een extra gymnastiekvoorziening en Gymnasium Novum hoeft geen gebruik te maken van de op grote afstand gelegen sporthal Essesteijn.

VRAAGSTELLING

Onderzoek de haalbaarheid van de nieuwbouw van een gymnastiekvoorziening, binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, op de huidige locatie van de Maartenshal.

AANPAK

Het haalbaarheidsonderzoek is opgesteld in overleg met Scholengroep Spinoza en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met Scholengroep Spinoza is een apart overleg gevoerd om de wensen ten aanzien van de nieuwe gymnastiekvoorziening te inventariseren (PvE).

Op basis van de input uit overleggen en de gegevens is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd: de uitgangspunten zijn vastgesteld en er is een massastudie van verschillende varianten gemaakt. In een gezamenlijk overleg zijn de varianten besproken. Ten slotte zijn met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente zijn de stedenbouwkundige overwegingen geformuleerd.

RESULTAAT

Het haalbaarheidsonderzoek wees uit dat een grote gymnastiekvoorziening realiseerbaar is.  Binnen het bestemmingsplan kunnen drie zaaldelen (3 x oefenvloer van 308 m2) gerealiseerd worden. Dit is voldoende gymnastiekcapaciteit voor de gymnastiekbehoefte van de scholen.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.