Opdracht:

Haalbaarheidsonderzoek turnvoorziening in Leidschendam-Voorburg

Opdrachtgever:

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Doorlooptijd:

2012, 2013

Activiteiten:

 • Formuleren van visies op onderwijs en turnen
 • Analyseren ruimtebehoefte
 • Inventariseren stedenbouwkundige mogelijkheden
 • Maken massastudies
 • Ramen exploitatiekosten- en opbrengsten
 • Beoordeling op draagvlak en ruimtelijke en financiële haalbaarheid

De Turnverenigingen AVGV, SOS en Gymnova willen graag een gezamenlijke turnvoorziening Voorburg om de turnsport in de gemeente kwalitatief en sportief te verbeteren. De verenigingen maken voor hun turnactiviteiten nu gebruik van sporthal Essesteijn, de turnhal in Alphen aan den Rijn en gymnastieklokalen in Leidschendam-Voorburg. Het plan sluit aan bij de wens van de Nationale Turnbond om betere trainingsaccommodaties te realiseren op regionaal niveau. Bij de nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem doet zich een kans voor om deze voorziening te realiseren. De gemeente laat daarom een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van deze turnvoorziening.

DOELSTELLING

Onderzoek de haalbaarheid van een turnvoorziening in combinatie met de nieuwbouw van een gymzaal en school op de locatie Delflandlaan 6 in Voorburg. Kijk hierbij naar ruimte, investering, exploitatie en beheervorm.

Haalbaarheidsonderzoek turnvoorziening in Leidschendam-Voorburg
Haalbaarheidsonderzoek turnvoorziening in Leidschendam-Voorburg
Haalbaarheidsonderzoek turnvoorziening in Leidschendam-Voorburg

AANPAK

In het onderzoek is de vraagstelling opgesplitst in de volgende deelvragen:

 • Past de voorziening op de toegewezen kavel en binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden?
 • Is de voorziening te realiseren binnen het beschikbaar gestelde investeringsbudget?
 • Is de voorziening exploitabel voor schoolbestuur en turnverenigingen?
 • Heeft de voorziening draagvlak bij het schoolbestuur en de turnverenigingen?
 • Is er overeenstemming tussen de partijen over de exploitatie- en de beheervorm?

RESULTAAT

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de voorziening haalbaar is. Er is wel een klein exploitatietekort, maar turnverenigingen geven aan dit tekort te kunnen opvangen.

Op 12 november 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitkomsten van het onderzoek. Het ontwerpproces voor de nieuwbouw is na het besluit van de gemeenteraad in gang gezet door het schoolbestuur en de gemeente. De nieuwe turnhal is in 2018 feestelijk geopend.

Nieuwsbericht – opening nieuwe Turnhal

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.