Opdracht:

Toetsing verwachte leerlingenaantallen vmbo-school Nootdorp

Opdrachtgever:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Doorlooptijd:

2017

Activiteiten:

  • Inventariseren van leerlingenaantallen, prognoses
  • Casestudy naar onderwijstype
Rapport vmbo-school Nootdorp

Meer lezen over het Haalbaarheidsonderzoek VMBO-school Nootdorp?

Dit Haalbaarheidsonderzoek verwerkt de input uit de overleggen en de gegevens van de gemeente en beschrijft een toetsing van de verwachte leerlingenaantallen.

Download het PDF rapport!

De stichting Lucas onderwijsgroep wil graag een vmbo-school in Nootdorp realiseren. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil daarom een beoordeling op de levensvatbaarheid van deze vmbo (bb/kb). Het Haalbaarheidsonderzoek vmbo-school Nootdorp toetst het verwachte leerlingenaantal van deze nieuwe vmbo-school.

VRAAGSTELLING ONDERZOEK

Wat is het verwachte leerlingenaantal voor de nieuwe vmbo-school in Nootdorp?

Montaigne - banner onderwijsaanbod
Montaigne - klaprozen

AANPAK 

De toetsing van de verwachte leerlingenaantallen is opgesteld in samenspraak met de Lucas Onderwijsgroep en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met Lucas Onderwijsgroep zijn gesprekken gevoerd over het onderwijsconcept van de nieuwe vmbo-school en het type vmbo-onderwijs. Op basis van de input uit de overleggen en de gegevens van de gemeente is de toetsing uitgevoerd.

De uitgangspunten zijn vastgesteld en in verschillende varianten verwerkt. In overleg zijn de varianten besproken. Tenslotte is de toetsing vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp ter goedkeuring.

RESULTAAT

Het haalbaarheidsonderzoek vmbo-school Nootdorp wijst uit dat een nieuwe vmbo-school in Pijnacker-Nootdorp voldoende leerlingen zal trekken. Toch heeft de gemeenteraad besloten het project geen doorgang te laten vinden.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.