Opdracht:

Opstellen van een huisvestingsplan voor kinderopvang

Opdrachtgever:

Vlietkinderen

Doorlooptijd:

2016

Activiteiten:

  • Onderzoeken huidige huisvestingsstrategie
  • Analyseren kosten huisvesting
  • Opstellen van uitgangspunten voor een rendabel huisvestingsbeleid
  • Formuleren van een huisvestingsstrategie
  • Advies per locatie (handhaven, afstoten, huren, eigendom)

Vlietkinderen is een regionale aanbieder van kinderopvang in drie regio’s: Leidschendam, Voorburg en Leidschenveen (Den Haag). Vlietkinderen biedt Naschoolse opvang, Voorschoolse opvang, Kinderdagopvang en Peuterspeelzaalwerk.

De kosten van Vlietkinderen voor huisvesting zijn aanzienlijk. Voor het vastgoed is echter geen goed doordacht plan voor de lange termijn aanwezig: beslissingen worden genomen op basis van gezond verstand. Er ligt nog geen gedegen analyse onder beslissingen ten aanzien van vastgoed. Bovendien wil de gemeente aansluiten op het IKC beleid van gemeenten en schoolbesturen. Vlietkinderen wil daarom een huisvestingsplan formuleren.

DOELSTELLING

Ontwikkel een huisvestingsstrategie met daarin een goede balans tussen commercieel en maatschappelijk rendement. 

.

Vlietkinderen
Vlietkinderen

AANPAK

Het huisvestingsplan is stapsgewijs tot stand gekomen. De visie van Vlietkinderen op kinderopvang is het uitgangspunt. Er is intensief overlegd met de directie en de regiomanagers. Gegevens over de huisvesting (huurcontracten, BVO, exploitatiekosten) zijn geanalyseerd. In overleg met Vlietkinderen zijn uitgangspunten voor een goede bedrijfsvoering geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn getoetst op aan de hand van (financiële) bedrijfsvoering per locatie. Op basis hiervan is een huisvestingsstrategie geformuleerd en een advies per locatie opgesteld.

RESULTAAT

Een huisvestingsplan wat Vlietkinderen in staat stelt een huisvestingsbeleid te voeren welke leidt tot een goede balans tussen commercieel en maatschappelijk rendement.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.