Opdracht:

Formuleren huisvestingsvisie voor de Interconfessionele Scholengemeenschap Westland (ISW)

Opdrachtgever:

Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW)

Doorlooptijd:

2014

Activiteiten:

  • Verwoorden onderwijsvisie
  • Identificeren vraagstukken met een huisvestingscomponent
  • Analyseren van de leerlingenstromen
  • Analyseren van de huisvesting – technische staat, capaciteit en ruimtebehoefte
  • Formuleren van mogelijke oplossingen en gewenste huisvestingsstructuur voor ISW

ACHTERGROND

ISW is een Westlandse VO-school met zeven vestigingen verspreid over de kernen: Naaldwijk, ‘s-Gravenzande, Monster en Poeldijk. ISW ervaart een aantal knelpunten in de huisvesting: een aantal scholen hebben ruimtetekort door leerlingengroei, daarnaast zijn een aantal gebouwen op leeftijd, met bijbehorende technische en functionele tekortkomingen. Tenslotte moet een aantal beslissingen genomen worden over het toekomstige aanbod van onderwijs, wat ook gevolgen heeft voor de huisvesting.

Om bij deze vraagstukken de juiste keuzes te maken voor de langere termijn heeft ISW besloten een huisvestingsvisie op te stellen. ISW gaat op basis van deze huisvestingsvisie in overleg met de gemeente over de mogelijkheden om de huisvestingsvisie te realiseren en de knelpunten op te lossen.

DOELSTELLING

De huisvestingsvisie heeft als de gewenste voorzieningenstructuur voor het ISW te definiëren en oplossingen voor huisvestingsknelpunten aan te dragen. De huisvestingsvisie moet een vertaling zijn van de onderwijsvisie, bestaande trends en toekomstige ontwikkelingen.

AANPAK

De huisvestingsvisie is de uitkomst van een uitgebreide reflectie op de onderwijsvisie, de profilering van de locaties en een analyse van de leerlingenstromen en de huisvestingssituatie per locatie. In dit proces is de gemeente intensief betrokken. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en ambities. Deze zijn vertaald in scenario’s voor de onderwijshuisvesting van het ISW.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.