Opdracht:

Het ondersteunen van de samenwerking rondom gespecialiseerd onderwijs in Utrecht

Opdrachtgever:

PCOU/Willibrord en GSOnderwijs

Doorlooptijd:

2020 –  2021

Activiteiten:

  • Ondersteunen en begeleiden van de samenwerking
  • Projectmanagement
  • Communicatie, beleidsontwikkeling en evaluatie
  • Secretariaatswerk
  • Aansturen van de werkgroepen en stuurgroep
  • Rapportage aan besturen (besluitvorming)

DE SAMENWERKING

De stichting Gewoon Speciaal Onderwijs en de stichting PCOU/Willibrord hebben elkaar gevonden in een ontwikkelvraag voor het dekkend aanbod voor leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs in de stad Utrecht en omstreken. Zij willen het gespecialiseerd onderwijs in Utrecht en omstreken verbeteren door met elkaar samen te werken. Deze samenwerking zal zowel inhoudelijk als fysiek zijn, extra schoollocaties realiseren op grond van aanbod van leerlingen of op grond van onderwijskundige ontwikkelingen, waarbij onderzoek naar de mogelijkheden van een juniorcollege hoog op de agenda staat. Daarnaast zal er kennis en expertise met elkaar worden gedeeld.

Foto ondertekening Intentieverklaring

DOELSTELLINGEN

Beide schoolbesturen realiseren zich dat dit een samenleving in transitie is waarin het accent minder zal liggen op kosten en programma, maar meer op de impact die men weet te realiseren voor deze doelgroep. Ook het programma en de aanpak voor de aan hen toevertrouwde leerlingen behoeft herwaardering. Niet langer denken uit afhankelijkheid en kwetsbaarheid, maar investeren op verbindend onderwijs dat uiteindelijk een positieve impact heeft op de maatschappelijke kansen van jongeren.

Met deze samenwerking willen ze expertise naar de leerling brengen en passend en thuisnabij onderwijs realiseren. Tevens wordt er een gezamenlijk geïntegreerd aanbod van inclusief onderwijs aan deze leerlingen aangeboden. In samenwerking met de samenwerkingsverbanden willen ze daardoor hogere uitstroomperspectieven bereiken.

PCOU Willibrord bestaat uit twee stichtingen met één bestuur. Stichting PCOU en de Willibrord Stichting besturen samen in totaal 41 scholen (30 basisscholen en 11 middelbare scholen) in de stad en regio Utrecht. Zes van deze scholen zijn voor gespecialiseerd onderwijs en hebben een regiofunctie.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn Stichting Gewoon Speciaal en Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland (Berg en Bosch) op bestuurlijk niveau met elkaar gefuseerd. De naam van de nieuwe stichting is Gewoon Speciaal Onderwijs. Gewoon Speciaal Onderwijs is een ondernemende partner in het realiseren van kansen voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.