Opdracht:

Ontwikkelen huisvestingsvisie voor de Emmaschool ZML-(V)SO in Amersfoort

Opdrachtgever:

Schoolbestuur PCOU

Doorlooptijd:

2014

Activiteiten:

  • Formuleren van een visie op het ZML-onderwijs en relevante ontwikkelingen
  • Deze onderwijshuisvestingsvisie uitwerken in een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE)
De Koningin Emmaschool en de dr. A. van Voorthuysenschool zijn twee (V)SO-scholen voor leerlingen met een verstandelijke beperking (ZML – Zeer Moeilijk Lerenden). De scholen zijn gezamenlijk gehuisvest op het ‘Scholencomplex de Vosheuvel’.

De huisvesting van de scholen is niet meer passend. Het 38 jaar oude scholencomplex is niet meer functioneel, te groot en bouwkundig verouderd. Nieuwbouw voor de Vosheuvel is wenselijk. De Emmaschool wil daarom een huisvestingsvisie opstellen. Om goed te kunnen aangeven wat de wensen zijn voor een nieuwe gezamenlijke huisvesting wil de Emmaschool een huisvestingsvisie opstellen.

DOELSTELLING 

Begeleiding van het onderwijsteam bij het formuleren van ontwikkelingen en de onderwijsvisie. Vertaling van deze onderwijsvisie in een ruimteconcept en een het gewenste ruimteprogramma voor de school.

De huisvestingsvisie beschrijft de onderwijsontwikkelingen in het ZML, de visie op het onderwijs en welke huisvesting daarvoor nodig is. De huisvesting moet zo worden georganiseerd dat de ruimtes (inclusief lokalen en praktijkruimtes) kunnen worden gedeeld en onderwijsstromen van beide scholen bij elkaar zijn gevoegd.

AANPAK

De school heeft onder begeleiding van Vastgoeddialoog in een aantal sessies de ontwikkelingen en de onderwijsvisie opgesteld. Op basis van deze informatie is vervolgens de ruimtebehoefte gedefinieerd en een vlekkenplan ontwikkeld. Dit ruimteplan is vervolgens een aantal malen met het team is besproken en verfijnd.

RESULTAAT 

Een huisvestingsvisie die de onderwijsontwikkelingen in het ZML en de visie op ZML-onderwijs vertaalt naar een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.