Opdracht:

Gedelegeerd opdrachtgever namens schoolbestuur PCOU in Utrecht

Opdrachtgever:

Schoolbestuur PCOU in Utrecht

Doorlooptijd:

2010, 2011, 2012

Activiteiten:

  • Opstellen Programma van Eisen
  • Architectenselectie
  • Toetsen Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp
  • Monitoren bouw en verhuizing

“Hoe kunnen we zo goed mogelijk passend onderwijs bieden aan onze leerlingen?” Deze vraag stelden zich de Wilhelminaschool, de Herderschêesschool en de Rafaëlschool. Zij bieden Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO ZML), bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking – een IQ tussen de 20 en de 70.

Het antwoord is eenvoudig, maar doeltreffend: door meer te gaan samenwerken en de huisvesting te delen. Dit biedt meer mogelijkheden om te specialiseren en differentiatie en expertise te borgen. En dus de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Hieruit is STIP-VSO ontstaan.

OPDRACHTGEVER GEZAMENLIJKE HUISVESTING 3 ZML-VSO-SCHOLEN IN UTRECHT
OPDRACHTGEVER GEZAMENLIJKE HUISVESTING 3 ZML-VSO-SCHOLEN IN UTRECHT
OPDRACHTGEVER GEZAMENLIJKE HUISVESTING 3 ZML-VSO-SCHOLEN IN UTRECHT

HET GEBOUW

De nieuwbouw van STIP-VSO is gerealiseerd in de voormalige LTS aan de Europalaan. Het gebouwencomplex is getransformeerd tot een nieuwe school van 8.000 vierkante meter. De nieuwbouw is eind 2013 feestelijk geopend.

Het gebouw trekt direct de aandacht met de heldergroene raamkozijnen die als een lappendeken over de donkere gevel zijn verspreid. In de school zijn drie onderwijsstromen ondergebracht in eigen afdelingen. Op de begane grond bevinden zich de vaklokalen. Centraal in de school is een aula met kantine die ook dienst kan doen als restaurant of theater. Het gebouw is ontworpen door SBH-architecten.

UNIEK SCHOOLPLEIN

Op het schoolplein zijn voor de verschillende groepen afzonderlijke speelplaatsen bedacht. Deze zijn direct gekoppeld aan hun eigen afdelingen. Daarnaast is met kleurenzones gewerkt. Elke kleur staat voor een bepaalde activiteit. Toestellen en plekken met blauwe kleuren zijn geschikt om alleen te spelen, op de gele plekken kunnen leerlingen naast elkaar spelen en in de rode ruimtes kunnen kinderen samen spelen, zoals een partijtje voetballen. Hierdoor biedt het schoolplein de structuur die ZML-leerlingen nodig hebben.

Het schoolplein is ook multifunctioneel. Behalve als schoolplein wordt het ook gebruikt als busstrook voor halen en brengen van leerlingen. De meeste ZML-leerlingen worden namelijk gebracht met busjes. Door het schoolplein te transformeren tot busstrook kunnen kinderen veilig in en uit stappen. Het is bovendien een elegante manier om de benodigde parkeerruimte voor de busjes te creëren.

STIP VSO

De leerlingen in het VSO-ZML verschillen aanzienlijk in pedagogisch didactische behoeften. Er worden leerlingen opgeleid voor zowel de arbeidsmarkt als dagbesteding. Dit kan gepaard gaan met een handicap, stoornis of gedragsproblemen. Om er voor te zorgen dat elke leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen kiest STIP-VSO voor pedagogisch didactische leerstromen. Er kan meer differentiatie gerealiseerd worden wanneer leerlingen met gelijke hulpvragen in één groep zitten.

Een leerling wordt in één van de volgende 3 leerstromen ingedeeld:

  • Plus-stroom voor leerlingen die een speciale aanpak en begeleiding nodig hebben
    (meervoudig gehandicapten, autisten en zeer moeilijk opvoedbare kinderen)
  • A-stroom voor normale ZML-leerlingen
  • B-stroom voor normale ZML-leerlingen die meer verdieping aan kunnen

Relevante links:

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.