Opdracht:

Opstellen programma van eisen voor de locatie Doggersbank. Een dagactiviteitencentrum voor ernstig verstandelijke en/of meervoudige beperkte mensen.

Opdrachtgever:

Zorgorganisatie ASVZ

Doorlooptijd:

2016, 2017

Activiteiten:

  • Opstellen van gezamenlijke visie op dagbesteding en zorg
  • Omschrijving per ruimte geven
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Financiële doorrekening
  • Ontwikkelen van scenario’s op basis van strategische keuzes
  • Rekening houden met specifieke kwaliteitseisen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid

ASVZ is een zorgorganisatie gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De cliënten kunnen kinderen, volwassenen, ouderen of gezinnen zijn. Doel is de best mogelijke zorg bieden aan cliënten. Het Programma van Eisen activiteitencentrum beschrijft de huisvestingswensen voor een activiteitencentrum voor verstandelijk beperkten en mensen met psychische problematiek.

DOELSTELLING 

  • een gezamenlijke visie op dagbesteding en zorg is geformuleerd
  • de inrichting van dagbesteding en zorg wordt vertaald naar een huisvestingsconcept
  • het huisvestingsconcept wordt geconcretiseerd in een omschrijving per ruimte
  • rekening wordt gehouden specifieke kwaliteitseisen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid

AANPAK

Het Programma van Eisen activiteitencentrum is bottom-up tot stand gekomen. Om te komen tot een gedragen Programamma van Eisen (PvE) is een stapsgewijs en interactief proces gestart. Er is een projectgroep gestart om in acht bijeenkomsten stapsgewijs het PvE vormgeven. Er is gestart met het beschrijven van de visies op dagbesteding en zorg. Daarna heeft de projectgroep de dag van de clienten en het personeel beschreven. Hierdoor verteld de projectgroep precies welke activiteiten plaatsvinden, welke ruimte hierbij hoort en welke eisen aan de ruimte worden gesteld. De verzameling van ruimte wordt vervolgens vertaald in een vlekkenplan en een huisvestingsconcept. Daarnaast zijn kwaliteitseisen toegevoegd.
Naast het traject met de projectgroep is er zijn medewerkers in een aparte bijeenkomst in de gelegenheid gesteld om input te leveren. Tot slot zijn andere ASVZ-locaties bezocht.

RESULTAAT

Een Programma van Eisen activiteitencentrum waarin een gezamenlijke visie op dagbesteding en zorg is vertaald naar een concrete huisvestingsopgave.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.