Opdracht:

Ontwikkeling van een toekomstvisie op de huisvesting van het Willem de Zwijgercollege

Opdrachtgever:

Willem de Zwijger College en gemeente Papendrecht

Doorlooptijd:

2013, 2014

Activiteiten:

  • Ontwikkelen onderwijsvisie
  • Gesprekken voeren met gebruikers
  • In beeld brengen van de bekostiging
  • Inventariseren van gebruik en functionaliteit van het gebouw
  • Analyseren van trends en ontwikkelingen
  • Raming exploitatietekorten
  • Analyseren leerling-stromen

Het Willem de Zwijger College in Papendrecht heeft een regionale functie. Naast leerlingen uit Papendrecht komen ook veel leerlingen uit Alblasserdam, Sliedrecht en Molenwaard. De school moet voor de toekomst rekening houden met krimp. Dit komt omdat het aantal kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar in Papendrecht vanaf 2018 gaat dalen. De school heeft een vestiging aan de Van der Palmstraat in Papendrecht en een nevenvestiging in Hardinxveld-Giessendam. Het gebouw in Papendrecht is 40 jaar oud en heeft als bijzonderheid ook de bedrijfsschool van Fokker en het theater de Willem in het gebouw zijn ondergebracht. De exploitatie van de school in Papendrecht staat onder druk. Het gebouw is te groot voor het aantal leerlingen. Het gebouw bevat bovendien veel niet-bruikbare ruimte en verkeersruimte. Het Willem de Zwijger College en de gemeente Papendrecht bezinnen zich daarom op de huisvesting.

DOELSTELLING

Het opstellen van een toekomstvisie voor de huisvesting om het schoolgebouw financieel en exploitatie-technisch toekomstbestendig te maken. Dit moet resulteren in voorstellen om gedeelten van het gebouw af te stoten (verhuren) of het onderwijs (regionaal) anders in te richten.

Willem de Zwijger

AANPAK

Voor de ontwikkeling van de toekomstvisie worden de volgende stappen doorlopen:

  • Beschrijving onderwijsvisie Willem de Zwijger College en visie gemeente onderwijshuisvesting.
  • Analyseren van de huidige situatie en wensen: functionaliteit, gebruik gebouw (bezetting), staat van onderhoud, exploitatiekosten.
  • Analyse omgevingsfactoren: tends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs(huisvesting) in de omgeving (gemeentelijk beleid, VO-onderwijs in de regio, leerling-stromen)

Op basis van een vergelijking tussen de huidige situatie, wensen en de trends, zijn discrepanties in het aanbod in beeld gebracht en huisvestingsscenario’s ontwikkeld. Het voorkeursscenario is uitgewerkt in een huisvestingsplan met bijbehorende kostenraming.

RESULTAAT

Een huisvestingsvisie voor het Willem de Zwijger College in drie delen – gericht op de korte, middellange en lange termijn. In de huisvestingsvisie zijn de wensen van het theater De Willem meegenomen.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.