Opdracht:

Opstellen Integraal Huisvestingplan (IHP/huisvestingsplan) Stichting Talent Primair

Opdrachtgever:

Stichting Talent Primair

Doorlooptijd:

2020 –  2021

Activiteiten:

  • Formuleren van een onderwijshuisvestingsvisie
  • Analyseren trends en ontwikkelingen 
  • Analyseren van de leerlingenprognose en leerlingenstromen
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Financiële doorrekening

Meer lezen over het IHP Stichting Talent Primair?

Dit Integrale Huisvestingsplan (IHP/huisvestingsplan) van Talent Primair omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2021-2025.

Download het PDF rapport!

Talent Primair is een schoolbestuur en heeft 24 basisscholen verdeeld over negen gemeenten. Het schoolbestuur staat voor boeiend onderwijs, waar kinderen graag in werken en spelen. De belangen van de kinderen worden daarbij centraal gesteld.

Hierbij hoort dat schoolgebouwen voldoen aan de hedendaagse eisen voor didactiek, binnenklimaat en duurzaamheid. Dit betekent dat onderwijsgebouwen kwalitatief goed, functioneel en duurzaam zijn.

DOELSTELLING

Goede huisvesting is belangrijk voor een gezonde leef- en werkomgeving voor kinderen en leerkrachten. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) biedt een overzicht van alle huisvestingsplannen in de periode 2021- 2035.

Daarnaast maakt het IHP duidelijk hoe Talent Primair op basis van haar visie en beleid, huisvestingskeuzes wil maken.

De Triangel

AANPAK

De visie van Talent Primair op onderwijs en huisvesting wordt beschreven. Trends en ontwikkelingen worden geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de huidige capaciteit, leerlingenprognoses en ruimtebehoefte. De staat van de schoolgebouwen wordt in beeld gebracht (leeftijd, onderhoudskosten, duurzaamheid, investeringen). Daarnaast worden gemeentelijke plannen voor onderwijshuisvesting geanalyseerd: wat is de visie van de gemeente, wat zijn de plannen voor onderwijshuisvesting? Dit alles wordt vertaald in een aantal scenario’s om te komen tot de gewenste voorzieningenstructuur.

RESULTAAT

Het resultaat is een IHP met een overzicht van de huisvestingsplannen voor de komende tijd. Talent Primair wil inzetten op duurzame, kwalitatief goede, functionele en flexibele gebouwen om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden. Door middel van het IHP gaat Talent Primair met alle betrokkenen, intern en extern, over de huisvestingswensen in gesprek.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.