Opdracht:

Onderzoeken mogelijkheden voor herbestemming gemeentehuis Maasland

Opdrachtgever:

Gemeente Midden-Delfland

Doorlooptijd:

2017

Activiteiten:

  • Gesprekken voeren
  • Inventariseren mogelijkheden herbestemming
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Ramen exploitatiekosten- en opbrengsten
  • Financiële doorrekening
  • Beoordelen maatschappelijke winst voor het dorp Maasland
2017 - Rapport Haalb onderzoek - Maasland

Meer lezen over het Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasland?

Dit Haalbaarheidsonderzoek beschrijft de mogelijkheden voor herbestemming dorpshuis Maasland.

Download het PDF rapport!

Het Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasland onderzoekt de optimale  herbestemming voor voormalige gemeentehuis van het dorp Maasland. Het gaat om het Raadhuis, een daaraan vast gebouwd monumentaal pand (Huize Barendregt) en een kantoorvleugel. De herbestemming moet winst voor het dorp Maasland opleveren. Dat betekent: bijdragen aan de vitaliteit van het dorpscentrum. Als ruimtelijk kader voor de herbestemming heeft de gemeente een ruimtelijke visie voor het centrum van Maasland vastgesteld – ook wel aangeduid als ‘Het Kralensnoer’.

DOELSTELLING

Welke plannen voor herbestemming van het voormalige gemeentehuis leveren in samenhang voor het dorp Maasland maatschappelijk meeste winst op? Zijn deze plannen ook financieel houdbaar? Welke keuze zou de gemeente daarom moeten maken voor herbestemming van het gemeentehuis? Bij het Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasland moeten ook de plannen van Protestantse Gemeente Maasland worden betrokken. Deze wil het zalencentrum Het Trefpunt  moderniseren en de Oude Pastorie te verbouwen.

Maasland - nieuwe kerk
Maasland Gemeentehuis - Achterkant
Maasland Gemeentehuis - Ingang

AANPAK

Het Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasland is in drie stappen uitgevoerd: inventarisatie, gesprekken, analyse en rapporteren. Bij de gemeente is informatie opgevraagd over het voormalige gemeentehuis, zoals: plattegronden, taxatierapporten, exploitatiekosten en meerjaren onderhoudsplanningen. Bij partijen/mensen met ideeën over mogelijke herbestemming is informatie over hun plannen opgevraagd. Deze gegevens zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn gebouwen en omgeving van het voormalige gemeentehuis en de gebouwen van de Oude Kerk bezichtigd.
Gesprekken met alle betrokken partijen zijn gevoerd. Op basis van de inventarisatie en gesprekken is een analyse van de haalbaarheid gemaakt.

RESULTAAT

Op basis van het Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasland is aan de gemeenteraad van Midden-Delfland (waar de kern Maasland onderdeel van uitmaakt) voorgesteld om het raadhuis en Huize Barendregt te behouden voor horeca, B&B en verenigingen. Vanwege de slechte bouwkundige staat moet de kantoorvleugel worden gesloopt.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.