Opdracht:

Opstellen van een Programma van Eisen voor Rafael

Opdrachtgever:

Schoolbestuur PCOU

Doorlooptijd:

2015, 2016

Activiteiten:

  • Formuleren van een gezamenlijke visie op onderwijs, zorg en samenwerking
  • Opstellen van een huisvestingsconcept
  • Een concrete omschrijving per ruimte geven
  • Rekening houden met specifieke kwaliteitseisen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en ICT

Rafael is een school voor Speciaal Onderwijs  aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen uit Utrecht en omstreken. Rafael valt onder het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). De leerlingen hebben een verstandelijke beperking en zijn tussen de vier en dertien jaar. Rafael is gevestigd op twee locaties: één locatie aan het Attleeplantsoen (onderbouw) en één locatie aan de Lanslaan (bovenbouw). De gebouwen van Rafael zijn verouderd, niet-functioneel en staan gedeeltelijk leeg. De gebouwen komen in aanmerking voor nieuwbouw

Er is besloten om de beide schoolgebouwen van Rafael samen te voegen in één nieuw gebouw op de locatie van de Lanslaan. Naast het onderwijs van Rafael zijn er twee zorgpartners in de school gehuisvest. Zorgorganisatie Reinaerde en Kinderopvangorganisatie Vriendjes. Rafael wil de beide zorgpartners ruimtelijk en onderwijskundig betrekken bij de nieuwbouw.

DOELSTELLING

  • Het Programma van Eisen definieert de bouwopgave voor de architect
  • Het Programma van Eisen is onderdeel van de contractstukken

AANPAK

Het Programma van Eisen komt bottom-up tot stand. Om te komen tot een gedragen Programma van Eisen  is een stapsgewijs en interactief proces gestart. In een 7-tal bijeenkomsten is stapsgewijs het Programma van Eisen met een projectgroep vormgeven. Er wordt gestart met het beschrijven van de visies op onderwijs, zorg en samenwerking. Daarna wordt in de projectgroep de schooldag van de leerling en docent beschreven. Hierdoor vertelt het managementteam van het school precies welke activiteiten plaatsvinden, welke ruimte hierbij hoort en welke eisen aan de ruimte worden gesteld. De verzameling van ruimte wordt vervolgens vertaald in een vlekkenplan en een huisvestingsconcept.

RESULTAAT

Een Programma van Eisen waar een gezamenlijke visie op onderwijs, zorg en samenwerking is vertaald naar een een concrete huisvestingsopgave.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.